Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

www. vetker.hu 

hatályos ettől a naptól: 2021-03-24 

Preambulum 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken! 

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai 

Név:  "VETKER" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 5-9. 

Levelezési cím: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 5-9. 

Nyilvántartásba vevő hatóság:  

Nyilvántartási szám:     

Adószám: 11285115-2-17 

Képviselő: dr. Varga Péter 

Telefonszám: 06 75 /542-940 

E-mail: info@vetker.hu 

Honlap: https://vetker.hu/ 

Bankszámlaszám: 10200225-46770822 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH … 

Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: SigmaNET Kft. 

Székhely: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132 

Elérhetőség: info@sigmanet.hu 

Fogalmak 

 • Felek: Eladó és Vevő együttesen 
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 
 • Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál 
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében  szerződés megkötése érdekében  szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz 
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 
 • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi  
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 
 • Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

A szerződés nyelve, a szerződés formája 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.  

Árak 

Az árak forintban értendők. Az Eladó értékesítés szempontjából ÁFA kör tag, így az áraknak ÁFA tartalma van. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el. 

Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 
 
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show HYPERLINK "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU"& HYPERLINK "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU"lng=HU 

Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: "VETKER" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 

Annak ellenére, hogy Eladó megtesz minden tőle elvárhatót a www. vetker.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. Az Eladó nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Eladó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban  feltéve, hogy az megvalósítható  a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani. 

 

Eladó különösen nem felel az alábbiakért: 

 • a www.vetker.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.vetker.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. 

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

www.vetker.hu weboldalon Eladó bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat  beleértve az egyes termékek árát is  csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget az Eladó nem vállal. Eladó rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat. 

A www. vetker.hu weboldalon feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért az Eladó felelősség nem terheli. 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre különös tekintettel a praxis engedélyre, a forgalmazói engedélyre illetve az állatorvos és telep közötti nyilatkozatra, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

 • 0 Ft-os ár, 
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). 

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

A honlap használata 

Vásárlási feltételek 

A Termék kiválasztása 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 

Kosárba helyezés 

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig  a "Megrendelés" gomb megnyomásáig  szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható. 

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a A kosárba sikeresen belekerült(ek) a következő termék(ek)” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a Tovább válogatok” gombra! 

A Kosár megtekintése 

A honlap használata során Ön a honlapon található Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a Frissítés” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. 
 
Ezen az oldalon megjelenik a kosár teljes tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. 
 
Ezen az oldalon is megismerheti a várható szállítási költséget, illetve tájékoztatást kap arról, ha van ilyen, hogy milyen összegben kell még vásárolnia ahhoz, hogy ingyen szállítást vehessen igénybe. 
 
Ha rendelkezik kedvezményes vásárlást biztosító kuponkóddal, itt adhatja meg. 
 
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 

Vásárlói adatok megadása 

Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően a Pénztár oldalon Ön kiválaszthatja, hogy regisztráció nélkül kíván vásárolni, vagy már regisztrált a weboldalon és be szeretne lépni, esetleg újként kíván regisztrálni. 
 
Személyes adatok” szövegdobozban e-mail címét, a Számlázási cím” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási cím” szövegdobozban a rendszer automatikusan a Számlázási cím” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, akkor kérjük, távolítsa el a pipát. A rendelés végén a Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt a szállításhoz. 
 
 A Szállítási mód” dobozban ki kell választania, hogy a megrendelt terméket milyen szállítási módon juttassuk el Önnek. 

Fizetési mód” dobozban ki kell választania, hogy a megrendelt termékek ellenértékét milyen módon kívánja kiegyenlíteni. Az egyes fizetési módok mellett feltüntettük azt, hogy milyen költség terheli az igénybe vételüket. 

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A Tovább” gombra kattintás esetén Ön a Rendelés összesítése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve a Kosár tartalmát, és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a Vissza gombra kattint). 
 
A "Megjegyzés" szövegdobozban Ön további információt adhat meg a szállításhoz, vagy jelezhet bármilyen kérést a rendelésével kapcsolatban. 
 
A "Vásárlási feltételek" elfogadásával (pipa bekattintásával) és a "Megrendelés" gomb megnyomásával véglegesítheti megrendelését. 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint 

 

Ön a Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata  az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. 
 

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól 

 
Fizetési feltételek 
 
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, online utalvánnyal és utánvéttel történő fizetésre. Utánvéttel történő fizetés esetén a teljes vételárat szállítási költséggel és az utánvét díjával együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. Készpénzes fizetésre csak dunaföldvári átvétel esetén van lehetőség. 

 • Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. 

 • Fizetési módok 

Fizetés a SimplePay rendszerén keresztül  

Amint a vételár megérkezik a számlánkra, a csomagot átadjuk a futárszolgálatnak. 

Készpénzes fizetés 

Készpénzes fizetésre csak személyes átvétel vagy utánvét esetén van lehetőség. 

Átvételi módok, átvételi díjak 

Házhozszállítás 

GLS futárszolgálattal: 1-2 munkanap

MLP futárszolgálattal: átfutási idő 5-10 nap

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át. 

 

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.  

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.  
 
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 
 

Vonatkozó jogszabályok 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
   
  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
   
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  

 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól     

 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

  2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
   
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról  

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

 • Személyes adatok védelme  

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a www.vetker.hu weboldalon tekinthetőek meg. 

 • Reklamációk, panaszkezelés  

Vevő természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból nem megfelelőek. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vevőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet az Eladó telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy az Eladó levelezési címére küldött levél útján, továbbá az Eladó alkalmazásában álló üzletkötő partnernél is megteheti. 

 

Mindemellett Vevő a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a megadott elérhetőségeken. Eladó a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg. 

 

Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) esetén, annak bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni. 

 

Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefon: 06-74-411-661; Fax: 06-74-411-456 

Email: kamara@tmkik.hu 

web: www.kemkik.hu 

https://www.kembekeltetes.hu/ 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása  

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát  a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett  a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.